Inkomensverzekering

Een inkomensverzekering, ofwel arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers, geeft een periodieke uitkering als de verzekerde arbeidsongeschikt raakt als gevolg van een ongeval of ziekte. De uitkering loopt maximaal door tot een van tevoren overeengekomen eindleeftijd. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is met name van belang voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders, die geen aanspraak kunnen maken op een werknemersverzekering zoals de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

  • De premie is fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
  • Je bepaalt voor een belangrijk deel zelf de hoogte van de premie. Dat doe je door kritisch naar de dekking te kijken.

Bijvoorbeeld:

  • Wil je een uitkering die gelijk is aan tachtig procent van je gemiddelde inkomen? Of kun je volstaan met minder?
  • Heb je voldoende financiële middelen om een bepaalde periode te overbruggen? Dan kun je de wachttijd verlengen.
  • Wil je dat de uitkering wordt geïndexeerd, of juist niet? Bijvoorbeeld omdat je maandlasten in de toekomst afnemen omdat je kinderen uit huis gaan.
  • Voor welk ‘arbeidsongeschiktheidscriterium’ kies je? Misschien raak je arbeidsongeschikt voor het werk dat je nu doet, maar ben je wel bereid ander werk aan te nemen dat je nog wel kunt doen. In dat geval betaal je een lagere premie.
  • Wil je al stoppen met werken voordat je de AOW-leeftijd hebt bereikt? Dan kun je de uitkeringsduur verminderen. De premie is dan ook lager.

Neem contact met ons op voor een inkomensverzekering op maat.

Contact opnemen