Motorverzekering

Een motorverzekering biedt net zoals een autoverzekering, afhankelijk van de gekozen dekkingsvorm, dekking tegen de financiële gevolgen van schade die met de motor aan anderen wordt toegebracht en tegen schade die aan de verzekerde motor wordt toegebracht.

De volgende dekkingsvormen komen voor:

  • WA-dekking (ook wel Wam-dekking genoemd)
    De wettelijk verplichte aansprakelijkheidsdekking tegen de gevolgen van schade toegebracht aan derden. Schade aan de eigen motor is niet verzekerd.
  • WA + beperkt cascodekking (ook wel WA-extra- of WA-plusdekkking genoemd)
    Naast de WA-dekking wordt er dekking geboden tegen schade aan de motor als die is ontstaan door een in de polis omschreven gebeurtenis zoals brand, hagelschade of diefstal.
  • WA + volledige cascodekking (ook wel all-riskdekking genoemd)
    Naast de WA-dekking wordt er dekking geboden tegen schade aan de motor die op de weg kan ontstaan, bijvoorbeeld door een botsing of een val met de motor. Ook schade aan de motor door ‘enig ander van buiten komend onheil’, zoals brand, hagelschade of diefstal valt onder de dekking.

Neem contact met ons op, zodat wij voor uw motor een passende verzekering vinden. 

Contact opnemen