Bedrijfsschade

Het kan gebeuren dat u (tijdelijk) uw bedrijf niet meer uit kunt oefenen. Bijvoorbeeld als gevolg van een brand. De financiële consequenties hiervan zijn bijna niet zelf te dragen en daarom hebben de meeste ondernemingen een bedrijfsschadeverzekering. Vaak kunt u zelf bepalen welke zaken u in de dekking van de verzekering wilt opnemen. Zo kan de verzekeraar het omzetverlies aan u uitkeren of bepaalde vaste lasten, zoals de personeelskosten. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden die deze verzekering biedt.

Schade als gevolg van de volgende gebeurtenissen is verzekerd:

 • Brand, ontploffing, blikseminslag, inductie
 • Storm
 • Diefstal na braak, gewelddadige beroving, vandalisme (na binnendringen van het pand), rellen, relletjes, opstootjes,
 • Luchtverkeer
 • Sneeuwdruk
 • Olie (onvoorzien uitgestroomd)
 • Rook en roetschade(plotseling uitgestoten door verwarmingsinstallaties)
 • Aanrijdingsschade, omvallen van kranen, heistellingen, bomen
 • Storing in de levering van elektriciteit
 • Water, stoom en neerslag

Wat is niet verzekerd?

 • Opzet en bewuste merkelijke schuld
 • Aardbeving of vulkanische uitbarsting
 • Schade als gevolg van vandalisme als het gebouw gekraakt is of gedeeltelijk leegstaat.

Neem contact met ons op zodat wij voor uw bedrijf een passende verzekering op maat kunnen maken.

Contact opnemen